In 1985 publiceerde Martine Bruggeman het kanthistorisch werk Brugge en Kant en in 1987 de meer beknopte Brugse kantgids.

In 1993 kreeg ze van de Stad Brugge en de Stedelijke Musea de opdracht het Kantmuseum in het Arentshuis her in te richten en publiceerde ze het bijhorend boek Kant en Kostuum en een wandelgids. Ze kreeg als kantdeskundige vanuit de Stedelijke Musea verschillende adviesopdrachten en deed diverse expertisen in verband met potentiële aankopen.

In 1997 realiseerde ze in opdracht van de Stad Brugge en van de Stedelijke Musea de prestigieuze expositie Kant in Europa en publiceerde ze het bijhorend kunstboek met dezelfde titel. Het Museum Hospice-Comtesse te Rijsel nam deze expositie over onder de naam L’Europe de la dentelle.

In 2002, het jaar waarin Brugge Culturele Hoofdstad van Europa werd, was M. Bruggeman voor de realisatie van de tentoonstelling Brugge Kantstad in het Kunst- en Congrescentrum Oud-Sint-Jan te Brugge aangesteld als tentoonstellingscommissaris. Ze realiseerde het concept van de tentoonstelling, verzorgde er de zaalteksten en publiceerde het begeleidend boek.

Martine Bruggeman heeft tevens een 30-tal bundeltjes getekend met telkens 8 à 12 kantpatronen rond een specifiek thema.