“De werken van Martine Bruggeman gaan over fictie en werkelijkheid, over dingen die voorbijgaan maar toch niet meer kunnen worden uitgewist. Martine Bruggeman verduidelijkt in haar creaties verbanden: verschillende elementen van éénzelfde werk vormen daardoor één geheel, net als in ons eigen leven waar dromen, verwachtingen en realiteit één geheel vormen.”
Willy Leloup

“Haar werk is een spelen met licht en kleur. Het is meteen duidelijk dat naast het spontane en speelse, ook het weldoordachte niet veraf is en meteen ontdekt men hier het essentiële kenmerk van het menselijk leven: het voortdurend zoeken naar harmonie tussen uitersten. Het werk is speels, maar dan gecreëerd door iemand die zeer goed de spelregels kent.”
Etienne Vercarre

“Dit werk is één brok avontuur. Een speelse Martine houdt ervan het artistieke lot te tarten. In haar desolate landschappen legt ze een verlokkelijke diepte waarin elementen schijnbaar aan hun lot worden overgelaten. Grillig zijn. Het geven van vrijheid maar binnen de perken van het draagvlak. Martine houdt dan wel van avontuur, maar ze houdt de touwtjes van het spel stevig in handen: even laat ze haar kinderen los en als de dreiging te groot wordt, worden ze tot de orde geroepen.”
Johan Debruyne

“De kunstenares kondigt het licht aan: zij roept het op, vangt het, laat het door, schakelt het in of uit. Zo ontstaan aantrekkelijke, soms hardere en alleszins uitputtende vraagstellingen en tegenstellingen, waardoor het schilderij in de eigen voorstelling een vraag op zich wordt. Ze speelt heel subtiel op verrassing, suggereert met aanstekelijk gemak.”
Fernand Bonneure